Taal selecteren

Missie en Visie

Unibarge wil bij het vervoeren en bunkeren van olieproducten dé schakel zijn die tussen haar partners - ondernemers in de tankvaart, oliemajors en independents in de oliemarkt - de samenwerking in hun keten steeds optimaal laat verlopen. Door voorop te blijven lopen op het gebied van logistieke oplossingen, kwaliteit en veiligheid wil Unibarge een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstellingen van haar partners en daarmee een leidende rol spelen in verbetering van positie en het duurzaamheidsimago van de tankvaart.

Visie

Unibarge wil verder groeien om een schaalgrootte te bereiken waarmee zij kan blijven voldoen aan de voortdurend toenemende behoeften van haar opdrachtgevers. Schaalgrootte zien wij als voorwaarde om stakeholders te binden en om te kunnen blijven investeren in kwaliteit van onze organisatie en dienstverlening.